|marketingtr|netten para kazan|css|html|java|kod|flashsiir|pazarlama dersi|coder|beycuma|okey oyna|ttk|reklammatik|tr.gg

Hizmet Pazarlamasi

Hizmet Pazarlamasının Ürün Pazarlamasından Farklılıkları
Hizmet pazarlamasının endüstriyel ürün pazarlamasına göre, satışa sunulan nesnenin özelliklerinden doğan farkları altı başlıkta toplamak mümkündür.
1-) Üretim yöntemleri: İmalat ürünleri genellikle fabrikalarda üretilmekte, hizmet ürünleri ise genellikle tüketilen yerde üretilmektedir. Örneğin bankacılık, eğitim ve turizm faaliyetlerinde üretim ve tüketim aynı zaman ve yerde gerçekleşmektedir.
2-) Hizmetlerin depolanamama özellikleri: Endüstriyel ürünler genellikle uzun süre saklanabilir, buna karşı hizmet ürünlerinin anında tüketimi gerekir. Örneğin, bir uçak gününde satılamadığı zaman daha sonra satılmak üzere saklanamaz veya bekletilemez.
3-) Dağıtım kanalları: Hizmet pazarlamasında dağıtım kanalları da farklıdır. Hizmetler soyut özelliklerinden dolayı bir yerden bir yere taşınamaz. Buna karşılık tüketiciler üretim yerine taşınmak durumundadır.
4-) Hizmetlerden genellikle kısa süreli faydalanılması: Hizmet ürünleri dayanıklı tüketim mallarına göre daha kısa sürede tüketilir. (Örneğin; restoranda bir akşam yemeği)
5-) Satın alma şeklinin daha az güven verici olması: Hizmet ürünlerinde genellikle ürünü daha önce deneme olanağı bulunmadığından müşterinin güveninin kazanılması önemli bir husustur. Dolayısı ile satın alma sürecinde satılan hizmetin kalitesine duyulan güveni gösteren garanti, hizmetin satış sonrasında geri alınması, ödemenin geri iadesi vb. opsiyonun bulunması ve benzeri kolaylıklar müşterinin güveninin kazanılmasında etkili olmaktadır.
6-) Hizmetlerin taklit edilme kolaylığı: İmalat ürünlerinin kopyalanmasına karşı patent vb gibi tedbirler kolaylıkla uygulanırken, hizmet ürünlerine ait buluş ve fikirlerin patent alma haklarının zorluğu ve hizmetlerinin kopyalanmalarının kolaylığı çözümü zor bir sorundur.


Hizmet Pazarlaması Faaliyetlerinin Sonuçları
1-)
Daha memnun müşteriler ortaya çıkar,
2-) İşletmedeki tüm bölümler, yöneticiler ve personel aynı ve gözle görünür amaca ulaşmaya çalışır (daha etkin ekip çalışması ve amaç birliği)
3-) Müşteri istekleri ve müşterilerin hizmetten beklentileri belirlenmekte ve bu bilgi doğrultusunda onların memnun edilme oranı da artar,
4-) Tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişiklikler zamanında saptanır ve uygulanır
5-) Bu değişikliklere karşı gerekli uyum zamanında yapılır. Beklenmedik olaylara karşı, hizmet pazarlaması faaliyetlerinde planlama yapan ve planları uygulayan işletmeler krizlere karşı acil önlemler alabilmekte ve değişikliklere uyabilir,
6-) Hizmetlere ilişkin tutundurma faaliyetleri, tüketicilerin algılarına uygun olarak ve eş zamanlı gerçekleştirilir,
7-) Tüketicinin beklentilerini daha fazla karşılama isteği ve çalışmaları, artan geri-bildirim çalışmaları ile daha iyi hizmetler ve daha mutlu tüketiciler yaratır,
8-) Gerektiğinde diğer hizmet işletmeleri ile işbirliği yapılarak tüketici memnuniyeti arttırılır,
9-) Diğer sektörlere göre, çok daha fazla Pazarlama faaliyetleri yapılmaktadır. Başarılı pazarlama programları tekrarlanmakta ve geliştirilmekte, başarısız olanlar ise kullanımdan çıkarılır,Doğası gereği, Pazarlama faliyetleri ve pazarlama fonları ve insan kaynakları, diğer sektörlere göre daha verimli olarak kullanılır.


Hizmet Pazarlaması ve Internet Teknolojileri
Dünya çapında kişisel satın alma nedenlerinin ve alışkanlıklarının incelendiği araştırmalar sonucunda, pazarlama faaliyetlerinin, işletmenin rakiplerinde, pazarında, bayi yapısında, müşterilerinin beklentilerinde, fiyat denge yapısında oluşan değişikliklere cevap verebilmesi için; daha hızlı, hedefe yönelik, akıllı, çapraz bilgi içeren, yaratıcı, görsel ve elektronik etkileşime yatkın olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Buda internet, IM messanger ve tüm teknolojik araçların etkin kullanımı ve çok büyük datanın bilginin, güçlü bir yazılımda tutulması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

 

alıntıdır...

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=