|marketingtr|netten para kazan|css|html|java|kod|flashsiir|pazarlama dersi|coder|beycuma|okey oyna|ttk|reklammatik|tr.gg

e-posta

 


Abstract

 

Today, Internet is the most important communication medium of the modern world. With the invent of the new technologies in this area, Internet started to play a major role in society and it transformed a variety of industries’ methodologies to do business. While having a PC and a modem is enough to be connected, large amount of investments are made in order to develop fast, reliable and sophisticated software systems to do business on the Internet. In this article, we discuss the marketing concept on Internet, explain the e-mail-marketing concept and present Internet based e-mail-marketing software, which allows a business to do marketing according to its needs.

1.GİRİŞ

Genel olarak iş yapmak üretilen bir malı satmak demektir. Pazarlama ise malı satmak için müşterilerle iletişime geçmek ve onlara ürünü satmaya çalışmaktır.Geleneksel olarak bir şirket müşterilerine aşağıdaki yöntemlerle ulaşır[1]:

·         ·         Yüz-yüze görüşme ile

·         ·         Posta ile

·         ·         Telefon ile

Satış kanalı olarak adlandırılan bu değişik yöntemler , müşterilere ihtiyaçları olan ürünleri veya servisleri  sunmayı amaçlarlar.[10]. Internetin yaygınlaşması , ve iş hayatında kullanılmaya başlanması , bir çok iş alanının geleneksel yöntemlerini değiştirmiş ve e-business denilen terim ortaya çıkmıştır.Bir araştırmaya göre , 1998 yılında internet ekonomisi 300 milyar dolarlık bir gelir yaratmıştır.[11].Ayrıca elektronik ortamlarda alişveris geleneksel yöntemlere göre çok daha popular hale gelmiştir.[8,9] Internet üzerinde iş yapmanın avantajları söyle sıralanabilir[1]:

·         ·         Çok daha büyük bir kitleye ulaşabilme imkanı

·         ·         Müşteriyle daha yakın ilişki kurabilme

·         ·         Masraflarda azalma

·         ·         Zamandan kazanç

Internet , içerisinde milyonlarca kullanıcı bulunan büyük bir topluluktur.Bu büyük topluluk , internet üzerinde iş yapmayı tasarlayan bir iş aloanı için çok cazip bir müşteri potansiyeli anlamına gelmektedir.

Bu kadar büyük bir hacme , geleneksel satış kanallarıyla ulaşabilmek mümkün değildir.Moder dünyada internet , iş alanının yeni kanalı haline gelmiştir. Internetle beraber değişen iş yapma yöntemi, beraberinde diğer alanlarda da bazı değişiklikleri yaratmıştır. Internet üzerinde pazarlama da internet dünyasında iş yapmaktan doğan bir ihtiyaçtır.Denilebilir ki, pazarlamacılar interneti kullanmalı mı yerine pazarlamacılar interneti nasıl kullanmalıdır sorusunun cevabı daha önemlidir[12].

 

Bu çalışmada internette pazarlamanın ne demek olduğunu , nasıl yapılması gerektiğini ve bu konuyla  ilgili olarak geliştirdiğimiz ve sağladığı dinamik özelliklerle diğer sistemlerden ayrılan bir yazılım çözümünü tanıtılacaktır.

2. E-PAZARLAMA

Pazarlama , müşterilere veya potansiye müşterilere ulaşarak onlara sirket,marka ,ürün ve servisler hakkında bilgi vermek için yapılan aktivitedir. Bu ayrıca müşterilerin veya potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve ona göre geleceğe yönelik kararlar alabilmeyi de kapsar[7].

 

Bilgi çağı öncesi toplumlarda pazarlama , çoğu zaman müşterilerle yüz-yüze teması gerektirir. Bu tip aktiviteler belirli bir yatırımı (insan gücü, reklam harcamaları vb)  zorunlu kılar. Bilgi toplumundaysa herşey bilgi çağı öncesi toplumlara göre çok hızlıdır[1]. Internette pazarlama hem daha hızlı sonuç veren, hem daha ucuz ve hem de daha doğru sonuçlar verebilme özelliklerine sahiptir. Genel olarak internet üzerinde bir iş alanı kendisini duyurabilmek için aşağıdaki yöntemleri kullanır:

·         ·         Banner gibi internet reklamları

·         ·         Arama motorları

·         ·         Tartışma grupları

Bu yaklaşımdaki problem , iş alanının ulaşabileceği müşteri potansiyelinin sadece müşterilere bağlı olmasıdır. Hatta , bir müşterinin  internet sayfalarında dolaşırken bir iş alanıyla ilgili reklamı görmesi şans faktorüne çok bağlıdır.

2.1 E-posta ile Pazarlama

E-posta insanlara ulaşabilmek için kullanılan en iyi yöntemdir . [2]

Her gün, milyonlarca internet kullanıcısı milyonlarca e-posta okumakta ,bunları yanıtlamakta veya silmektedir. E-posta, bir zamanlar telefonun olduğu gibi ,bu günün dunyasında en önemli iletişim aracıdır. E-posta ile pazarlamda bu aracı kullanarak pazarlama yapma yöntemidir.E-posta ile pazarlamad amaç müsteriyi beklemek yerine ona direk olarak ulaşabilmektir.Böyle bir pazarlama ile elde edilen bir çok avantaj bulunmaktadır. Pazarlamanın amaçlarını söyle sıralayabiliriz:

·         ·         Müşteri isteklerini anlayabilmek

·         ·         Mal veya servis hakkında müşteri memnuniyetini ve kaliteyi anlayabilmek.

·         ·         Müşteri davranışlarını anlyabilmek ve sınıflandırabilmek.

·         ·         Yeni stratejiler belirleyebilmek.

 

Bu tip verilerle , bir iş alanı kendisiyle ilgili aşağıdaki analizleri yapabilir:

·         ·         Müşterileri istek ve ilgilerine göre sınıflandırabilme.

·         ·         Ürünlerin değerini anlayabilme ve rakiplerle karşılaştırabilme.

·         ·         Ürünler hakkında karar verebilme.

·         ·         Ürünlerin özelliklerini değiştirebilme.

·         ·         Geleceğe dönük planlar yapabilme

 

Bunlarla beraber e-posta ile pazarlama tüm bu sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlar.En basit olarak,e-posta ile pazarlamada müşteri kendisinin ilgilendiği bir konuyla ilgili olarak bir e-posta alır.Bu kişi e-postayi göderen iş alanı tarafından bilinen bir müşteri olabileceği gibi kendisi hakkında hiç bir şey bilinmeyen biride olabilir.Bu e-postaya müşterinin göstereceği tepki, pazarlamanın başarısını belirler.Bu noktada bazı unsurların göz önüne alınması gerekir.Bir kişiye e-posta göndermek o kişinin bu postayı okuyacağı anlamına gelmez.Her gün, binlerce mail hiç okunmadan silinmektedir.Daha önemlisi bazı e-postalar, mail sunucuları tarafından analiz edilmekte ve uygun görülmeyenler tamamen red edilmektedir. Dolayısıyla her ne kadar E-posta ile pazarlama bir çok avantaja sahip olsada , sadece kurallarına uyularak yapılan bir pazarlama başarılı olabilir.

2.2 Geleneksel pazarlama ile e-posta ile pazarlama arasındaki farklar

Geleneksel posta ile pazarlama pahalı bir yöntemdir ve gönderilen postaların %3 veya 4 üne yanıt alınırsa bu başarı sayılır.Oysa e-posta ile pazarlamada  -0 arasında değişen bir yanıt alabilme oranı mevcuttur.[3]

 

Ayrıca :

·         ·         E-postaya yanıt vermek normal bir postaya yanıt vermekten çok daha kolaydır.

  • E-posta ile pazarlama, eğer doğru yapılırsa , hedef müşteri kitlesiyle birebir ilişkiyi sağlar.

 2.3 E-posta ile pazarlamanın kuralları

E-posta ile pazarlama eğer doğru kullanılırsa önemli bir pazarlama gücüdür. Eğer kurallarına uyulmazsa kolaylıkla spam olarak değerlendirilebilinir. Spam alıcıların bilgi ve onayı olmadan gönderilen ticari amaçlı e-posta şeklinde tanımlanabilir.[3]

 

Bir kişinin e-posta adresini bilmek ona pazarlama amaçlı e-posta atabilmek için yeterli değildir. Aşağıdaki durumlar da kişiye pazarlama postası göndermek için yeterli  şartlar yoktur:

  • Bir mail adresini web sitesinde görmek.
  • Bir forum içerisinde kişinin ilgi  alanlarını açıkladığı bir e-postasını görmek.
  • Tartışma gruplarından e-posta adresi toplamak.
  • Hedef kitlenin e-posta adreslerini  satın almak.

Bütün bu durumlar, e-postanın sahibinin izni olmadığı için e-posta ile pazarlama için yeterli değildir. E-posta sahibi gönerilecek e-postayla ilgili hiçbir şey bilmemekte, tamamen istemi dışında e-posta almaktadir.Bununla beraber , e-posta sahibi eğer servis aldığı şirketle e-posta sayısına göre bir ücretlendirmeyle anlaşmışsa, gönderilen pazarlama amaçlı e-postalar e-posta sahibinin para harcamasına da sebep olacaktır.[3]

e-posta ile pazarlamanın başarıı olabilmesi için 2 faktör vardır[3]:

1.                                     1.        Pazarlama amaçlı e-posta gönderebilmek için e-posta sahibinin izni.

2.                                     2.        Bir e-postaya sahip olmak.

Kişilere pazarlama amaçlı e-postalar gönderirken , herhangi bir anda bu tip e-postalar almayı engelleyici olanaklarında e-posta sahiplerine tanınması gereklidir.Boylelikle ,e-posta sahipleri istedikleri zaman kendilerini pazarlama sisteminin dışına çıkarabilirler.

2.4 Müşteri ilgisini anlayabilme,e-posta içeriği

Pazarlama amaçlı e-postanın içeriği belirli bir konu hakkında kişinin ne düşündüğünü anlamaya yöneliktir.

Bu amaçla e-posta içerisine her türlü değişik tip veri konulabilinir.Burada amaç kişinin ilgisini bu e-postay a yanıt verebilecek kadar çekebilmektir.

3.E-POSTA İLE PAZARLAMA ÇÖZÜMÜ

Bu bölümde , şu ana kadar anlatılan konular ışığında , geliştirdiğimiz yazılım tanıtılacaktır. Bu yazılım web tabanlı olarak geliştirilmniş olup günümüzün web browserları ile  çalışmaktadır. Yazılım istenirse tek başına kullanılabilir veya bir ASP (uygulama sunucusu sağlayıcısı) içerisinden kullanılabilir. Geliştirilen yazılım, bir iş alanının pazarlama ihtiyaçlarını karşılmak amacıyla tasarlanmıştır.Yazılım müşteri ile iş arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır.

·         ·         Müşteri                         : Yazılımdan e-posta alan kayıtlı olmuş veya kullanıcılar tarafından sisteme eklenmiş e-posta adresleri.

·         ·         Users                             : Yazılımın kullanıcıları.

Yazılımın özellikleri şöyle sıralanabilir:

·         ·         Değişik iş alanlarına adaptasyon

·         ·         Genişletilebilirlik

·         ·         Dinamik kategori işlemleri

·         ·         Dinamic e-posta işlemleri

·         ·         SMS göderebilme

·         ·         Özel durumlarla ilgili e-posta yaratabilme

·         ·         Var olan datayla entegrasyon

·         ·         Çoklu çalışabilme

·         ·         Sihirbazlarla kolay kullanım

Değişik iş alanlarına adaptasyon : Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi, her iş alanının pazarlama ihtiyaçları birbirinden farklılıklar göstermektedir. Yazılım sistemi, her iş alanının ihtiyacına göre konfigüre edilebilmektedir.

Genişletiebilirlik: Yazılım , eğer istenirse şirket bünyesinde kullanılabilir.Bununla beraber , bir ASP bünyesinde de kullanımı mümkündür.Böylece bilgi işlem konusunda uzmanlığı olmayan şirketlerde bu yazılımdan faydalanabileceklerdir.(Böyle bir çalışma sistemi , bünyesinde it personeli bulundurmayan şirketler için , profosyonel olmadıkları konuları uzmanlarına bıraktığı için avantajlıdır.)Buna örnek olarak veri saklamanın karmaşıklığı gösterilebilinir:

“Veri saklama bir çok bağımsız ve karışık sistemi bir araya getirip düzensizlikten bir düzen yaratma işlemidir.”[6]

Dinamik Kategori İşlemleri: Kategori kişilerin ilgi duydukları mesela muzik gibi alanlardir.Yazılım , hedef kitlesini kategorilere göre belirler.Var olan çözümlerin kullandığı sabit kategori mantığından farklı olarak , yazılım kategorilerin silinmesine, yeni kategorilerin eklenmesine izin vermektedir.Böylece değişik iş alanları, kendileriyle ilgili kategorileri tanımlayabilirler.

Dinamik Mail İşlemleri: Yazılım ,hedef kitleye e-posta gönderirken statik ve dinamik olmak üzere 2 seçenek sunmaktadır.Statik e-posta ile e-postanın içeriği olduğu gibi gönderilir.Dinamik postayla ise , e-posta içeriğine özel alanlar eklemek ve gönderme aşamasında bu alanların ilgili data kaynaklarından alınarak değiştirilmesi mümkündür.Boylelikle , mesela her alıcının e-posta içerisinde kendisiyle ilgili kişisel bilgiler görmesi mümkündür.

SMS Gönderebilme: SMS’te e-posta kadar popular bir iletişim aracıdır.Bu yüzden sistem hazırlanan e-postaların sms olarakta gönderilebilmesine olanak tanırmaktadır.

Özel durumlarla ilgili e-posta yaratabilme: Yazılım doğumgünü,bayram gibi özel günlerde ilgili alıcıya e-posta gönderebilme imkanı tanımaktadır.Sisteme yeni durumlar tanıtılabilmekte ve bunlar aktif veya pasif hale getirilebilmektedir.

Varolan datanın sisteme eklenmesi: Yazılım , her sistemin kullandıgı hazır bir veri tabanı olduğu gerçeğini göz önünde tutarak , var olan veri tabanındaki bilgiyi sisteme aktarabilme özelliğine sahiptir.Şu anda , text formatındaki veya Microsoft-CSV formatındaki data sisteme sihirbazlar yardımıyla eklenebilmektedir.

Çoklu çalışabilme:  Eğer istenilirse, yazılım birden çok sistemi aynı anda çalıştırabilir, içerisinde temel veriler dışında veri olmayan sistemler yaratabilir.

Sihirbazlarla kolay kullanım: Bir yazılımın son kullanıcıları , o yazılımın iyi olup olmadığına karar verirken , yazılımın iç yapısıyla ilgilenmezler. Yazılımın karmaşıklığı kullanıcılar için bir şey ifade etmez.Önemli olan şey yazılımın istenilenleri yapabilip yapamadığıdır.Kullanımı kolaylaştırmak amacıyla, yazılım bir takım sihirbazlar kullanmaktadır.Adım adım e-posta veya sms hazırlayabilme e-posta sihirbazı veya yeni bir sistem oluşturmaya yarayan yeni sistem sihirbazı ornek olarak verilebilir. İlgi grupları veya müşteri ilgileri sistemin ana konseptidir. Sistemin temel amacı, kullanıcıların müşterilere pazarlama postaları göndermesidir. Sistem kullanıcıları kendi müşterileriin sisteme yükleyerek, ilgi gruplarını tanımlayabilir.

 

Sistemin fonksiyonları şöyle açıklanabilir:

 

·         ·         Her kullanıcı sisteme kullanıcı adi ve şifre ile girmelidir.

·         ·         Sistem kullanıcıların yeni mailları olup olmadıgını kontrol etmelidir.

·         ·         Sistem kullanıcılara çalışma ortamlarını konfigure etme olanağını tanır.

·         ·         Sistem yeni görevler , kategoriler, profiler ve yayınlar tanıtmaya izin verir.

·         ·         Sistem görevlerin hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini belirlemeye izin verir.

·         ·         Sistem sms göndermeye izin verir.

·         ·         Sistem static ve dinamik mail göndermeye olanak tanır.

4. GELİŞTİRİLEN YAZILIM

Yazılım geliştirme bir süreçtir. Bu yazılım object-oriented sistem analiz ve dizayn metodolojisi kullanılarak geliştirilmiştir.

 

Sistem kullanıcıların kategori tanımlamalarına imkan tanır. Şekil-1’de gösterilmişitir. Bir e-posta istenirse hemen gönderilebildiği gibi, belirli bir tarihtede gönderilebilinir.Bu mail seçilen kategorilere ait hangi müşteriler varsa onlara gönderilecektir. Şekil-2  mail için zamanı seçmeyi gösterirken , Şekil-3 bir mailin nasıl yaratıldığını göstermektedir

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=