|marketingtr|netten para kazan|css|html|java|kod|flashsiir|pazarlama dersi|coder|beycuma|okey oyna|ttk|reklammatik|tr.gg

paeylemler

Pazarlama eylemleri

Değişimi sağlamak için  çok  çeşitli pazarlama eylemleri (işlevleri, fonksiyonları)

yapılır. Değişimde taraftardan biri olan işletmelerin, özelikle üretim (imalat)

işletmelerinin yaptıkları başlıca pazarlama eylemleri şu altı grupta toplanır:

 

3.1  Pazarla ilgili eylemler :  Pazar koşullarını belirlemek için araştırmalar yapmak; tüketicilerin  davranışları incelemek; pazarlama denemeleri (testleri)  yapmak; Pazar ve pazarlama koşullarıyla ilgili  sürekli  bilgi  toplamak, incelemek ve  yorumlamak; pazar fırsatlarını değerlemek; pazarı bölümlemek ve  hedef  pazarı  seçmek.

3.2  Malla ilgili eylemler : Yeni mallar geliştirmek; tüketicilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine uymayan malları belirleyip üretimini bırakmak; marka isimlerini, ambalaj malzemelerini, büyüklüklerini, biçimlerini, dizaylarını belirlemek; garanti ve öteki mala bağlı hizmetleri sağlamak.

3.3     Dağıtımla ilgili eylemler : Var olan dağıtım kanallarını incelemek, uygun dağıtım  kanalını  seçmek, dağıtımda görev alacak örgütleri belirlemek; taşıma ve  depolamayla ilgili ilkeleri ve yöntemleri saptayıp uygulamak.

3.4  Fiyatla ilgili eylemler : Fiyatlama politikalarını, yöntemlerini, ödeme ve indirim koşullarını  belirlemek; rakiplerin fiyatlarını izlemek ve incelemek.

3.5  Satışla ilgili eylemeler : Reklam mesajları ve  görüntüleri geliştirmek, reklam verilecek araçları seçmek ve raklamları yayınlatmak; reklamların etkisini ölçmek; satış görevlilerini seçmek, işe almak, eğitmek ve ödüllendirme ilkelerini ve yöntemlerini belirleyip, uygulamak; kupon yayınlama, sergileme, yarışma düzenleme eylemlerini yapmak.

3.6  Pazarlama yönetimiyle ilgili eylemler : Pazarlama hedeflerini belirlemek; pazarlama eylemlerini planlamak, örgütlemek, planı uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak.

 

 1. grubu oluşturan pazarla ilgili eylemler, pazarlama eylemleriyle ilgili kararlar

alırken kullanılacak olan bilgileri toplama, inceleme ve yorumlama

eylemleridir. Girilecek pazarı seçmek için gerekli incelemeler ve araştırmalar

yapılmalıdır. Ayrıca, pazarlama eylemlerini etkili biçimde yürütebilmek için, girilen

pazara ve yürütülen pazarlama eylemlerine ilişkin bilgilerin sürekli olarak

işletmeye akması sağlamalıdır. Bu maksatla, pazarlama araştırmaları yapılmalı ve

etkili bir pazarlama bilgi sistemi kurulmalıdır.

 2-5. grupları oluşturan mal, dağıtım, fiyat ve satışla ilgili eylemler, pazarlama

karması elemanları (eylemleri) diye bilinir. Değişimi kolaylaştırmak için, sözkonusu

dört eylem grubu, pazarın özeliklerine uygun biçimde bir araya getirilmelidir.

 6.grubu oluşturan pazarlama yönetimiyle ilgili eylemler, pazarlama yönetimi

eylemleri diye bilinir. Daha önce de belirtirildiği gibi, pazarlama eylemlerini etkili

biçimde yürütebilmek için, pazarlama eylemleri yönetilmelidir. Yönetimde temel

görevler ise, planlama, örğütleme, uygulama ve kontroldür.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=