|marketingtr|netten para kazan|css|html|java|kod|flashsiir|pazarlama dersi|coder|beycuma|okey oyna|ttk|reklammatik|tr.gg

genel kültür soruları 3

Soru 201-Her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü Amerikalı bir kadın tarafından başlatılan kampanya ile geleneksel hale getirimiştir. Bu kutlama hangi yıl başlamıştır?

CEVAP-1907

 

Soru 202- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hangi yılda ulaşıma açılmıştır?

CEVAP- 1988

 

Soru 203- G-7 diye bilinen gelişmiş ülkelerden Uzakdoğu'da olanı hangisidir?

CEVAP- JAPONYA

 

Soru 204- Tarihi HATTUŞAŞ kalıntıları hangi ilimiz sınırları içerisindedir?

CEVAP- ÇORUM

 

Soru 205- Türkiye'nin ilk kadın valisinin adı nedir?  (Bu valimiz daha sonra milletvekili de olmuştur.)

CEVAP- LALE AYTAMAN

 

Soru 206- Türkiye Birinci Futbol Liginde şampiyon olan takımımız hangisidir?

CEVAP- GALATASARAY

 

Soru 207- Halifelik kaç tarihinde kaldırılmıştır?

CEVAP- 1924

 

Soru 208- Halifelik hangi Osmanlı Padişahı tarafından uygulanmaya başlamıştır?

CEVAP- YAVUZ SULTAN SELİM

 

Soru 209- Hentbol oyunundaki ceza atışının adı nedir?

CEVAP 7 METRE ATIŞI

 

Soru 210- 1960 yılında yapılan askeri darbe hangi siyasi partinin iktidarına karşı gerçekleştirilmiştir?

CEVAP- DEMOKRAT PARTİ

 

Soru 211- Sovyet Rusya'sının, Glasnost ve Perestroika adlı politikalarını öne sürerek Sosyalizmin sonunu hazırlayan 1991 yılında iktidardan ayrılan Rus devlet adamı kimdir?

CEVAP- MİHAEL GORBAÇOV

 

Soru 212- Baş şehri ile aynı adı taşıyan, Afrika'nın ikinci büyük ülkesi olan, Akdeniz'de kıyısı olan Afrika ülkesinin adı nedir?

CEVAP- CEZAYİR

 

Soru 213- Türkiye Cumhuiyeti'nde uzunluk ölçü birimi olan metre resmen 1931 yılından önce ölçü birimini metrenin yerine hangi ölçü birimi kullanılmaktaydı?

CEVAP- ARŞIN

 

Soru 214- Kurtuluş Savaşımızda ''Sütçü İmam''  diye bildiğimiz kahraman tarafından başlatılan mücadele örneği hangi ilimizde olmuştur?

CEVAP- KAHRAMANMARAŞ

 

Soru 215- Osmanlı Devletin'de, Divanın resmi yazılışlarını kaleme alan devlet memurlarına ne isim verilir?

CEVAP- KÂTİP

 

Soru 216- Sporun herhangi bir dalında, bir dereceye ulaşıp, bu dereceyi tekrarlamaya ne isim verilir?

CEVAP- EGALE

 

Soru 217- Türkiye EUROVİZYON şarkı Yarışmasında hangi yılda birinci oldu?

CEVAP- 2003

 

Soru 218- Maveraünnehir diye bilinen bölge Ceyhun ırmağının doğusu ile batısı arasındaki yerlerdir?

CEVAP- SEYHUN

 

Soru 219- Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günde yapılan bayramın adı nedir?

CEVAP- PASKALYA

 

Soru 220- Kutsal Kitabımız hangi İslam halifesi zamanında kitap haline getirilmiştir?

CEVAP- HZ. EBUBEKİR

 

Soru 221- Kutsal Kitabımız hangi İslam halifesi zamanında çoğaltılarak İslam beldelerine gönderilmeye başlamıştır?

CEVAP- HZ. OSMAN

 

Soru 222- 1984 yılında açılan ülkemizin ilk özel üniversitesinin adı nedir?

CEVAP-BİLKENT

 

Soru 223- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk cumhurbaşanı Mustafa Kemal Atatürk, ilk Meclis Başkanı Fethi Okyar'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir?

CEVAP- İSMET İNÖNÜ

 

Soru 224- Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı camilerdendir. Yükselme dönemi padişahlarından Kanuni adına yapılmış olup kendisinin ''kalfalık eserimdir'' dediği caminin adı nedir?

CEVAP- SÜLEYMANİYE CAMİİ

 

Soru 224- Osmanlı Devletinde, medreselerde ve büyük camilerde ders veren görevlierin adı ne idi?

CEVAP- MÜDERRİS

 

Soru 225- Ünlü Fransız kimyacısı ve biyoloğu olan Pasteur'un bulduğu aşının adı nedir?

CEVAP- KUDUZ AŞISI

 

Soru 226- Her yıl 12 Mayıs'ta kutlanan ''Dünya Hemşirecilik Günü'' hangi hemşire adına kutlanmaktadır?

CEVAP- FLORENCE NİGTİNGOLE

 

Soru 227- Madalyaların, paraların tarihi seyircileriyle ilgilenen ilim dalına ne denir?

CEVAP- NÜMİZMATİK

 

Soru 228- Ülkemizde ilk sigorta şirketi 1893 yılında kurulmuştur. Ülkemizde kurulan bu ilk sigorta şirketinin adı nedir?

CEVAP- OSMANLI SİGORTASI

 

Soru 228- Ülkemizde ilk sigorta şirketi 1893 yılında kurulmuştur. Ülkemizde kurulan bu ilk sigorta şirketinin adı nedir?

CEVAP- OSMANLI SİGORTASI

 

(BİR KİTAP TAVSİYESİ: "SU ÇÜRÜDÜ" "AHMET TELLİ")

 

Soru 229- 1937 yılında ülkemiz, İran, Irak ve Afganistan ile dostluk ve işbirliği anlaşması imzalamıştır. Yapılan bu iş birliğin adı nedir?

CEVAP- SADABAT PAKTI

 

Soru 230- Ortaklarının bir bölümüne karşı alacaklarına sınrsız, bir bölümünün belirli bir sermayeyle sınırlı sorumlu olduğu ticari şirketlerin adı nedir?

CEVAP- KOMANDİT

 

Soru 231- İzmir'de alanıyla aynı adı taşıyan semttir. Adını alanda bulunan eski hükümet binasından almatadır. Alanda 1901 yılında Said Paşa tarafından yaptırılan saat kulesi ile 1754 yılında Mehmet Paşa'nın kızı Ayşe Hanımca inşa ettirilmiş bir de camii bulunmaktadır. Bu alanın adı nedir?

CEVAP- KONAK MEYDANI

 

Soru 232- Bir hastalık sırasında ortaya çıkan patolojik durumlardr. Asıl hastalık dışında belirtileri olan ve aynı zamanda kendi başına gelişen hastalk olayının adına ne isim verilir?

CEVAP- KOPLİKASYON

 

 

Soru 233- Gelenek ve törelere uymaya denir. Toplumsal çevrenin şartlarına, gizli ya da açık etki ve baskılara boyun eğerek bunları irdeleme gereği duymadan kabullenme eğilim ve öğretisine ne denir?

 

CEVAP- KONFORMİZM

(Kimse bile bile kötü değildir, her kötülük bilgi sanılan bir bilgisizlikten gelebilir (Socrates).)  

 Soru 234- Türk- İslâm edebiyatının ilk yazılı örneğidi. İdeal devlet yönetim sisteminin nasıl olması gerektiğini işler. Yazarı Yusuf Has Hacib olan bu eserin adını hatırlaya bildiniz mi?

CEVAP- KUTADGU BİLİG

 

Soru 235- Tıp alanında eserleri olan, yazdığı tıp kitabı Avrupa'da ders kitabı olarak okutulan , El Kanun Fit- Tıbb (Tıbbın Kanunları) eserinin sahibini hatırladıız mı?

CEVAP- İBN-İ SİNA

 

Soru 236- Lâle Devri Avusturya ile yapılan bir antlaşmayla başlamış ve Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir. Bu atlaşmanın adı nedir?

CEVAP- PASAROFÇA ANTLAŞMASI

 

Soru 237- Ömer Hayam'ın yazdığı şiir ölçüsünün adı nedir?

CEVAP- RUBAİ

 

Soru 238- Cumhuriyete karşı yapılan ayaklanmalardan teki Şeyh Said ayaklanmasıdır, diğeri nedir?

CEVAP- MENEMEN

 

Soru 239- Osmanlı Devleti'nde ilk iç borç hangi padişah zamanında alınmıştır?

CEVAP- 3.MUSTAFA

 

Soru 240- Osmanlı Devleti'nde Avrupa başkentlerine (Londra, Viyana, Paris, Berlin) daimi elçiler hangi padişah zamanında gönderimiştir?

CEVAP- 3.SELİM

Soru 241- Osmanlı Devleti'nde Avrupa'yı tanımak için geçici olarak ilk elçi Paris'e gönderildi. Lale Devri'nde gönderilen bu geçici elçilik hangi padişah zamanında olmuştur?

CEVAP- 3. AHMET

 

Soru 242- Tanzimant Dönemi'nde Anadolu'ya açılan ilk üniversite Darulfünün'dür. Bu üniversitenin şimdi ki adını biliyor musunuz?

CEVAP- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

 

(BİR KİTAP TAVSİYESİ: "20.yy TÜRK ŞİİRİ ANTOLOJİSİ" "İLHAMİ SOYSAL")

 

Soru 243- Gılgamış Destanı, Tufan Destanı, Tufan Efsanesi ve Yaradılış Destanı ünlü destanların sahibi olan devleti hatırladınız mı?

CEVAP- SÜMERLİLER

 

Soru 244- Tepeye doğru gidildikçe daralan üstüste bir çok platformdan oluşan (bunların tepede ki en küçüğünde bir tapınma odası yer alır) Mezopotamya kökenli bu dinsel yapı nedir?

CEVAP- ZİGGURAT

 

Soru 245- Eski Mısır'da kamıştan yapılan bir tür kâğıt olarak kullanılan bu kâğıdın ismini hatırladınız mı?

CEVAP- PAPİRUS

 

Soru 246- Bir çok siyasal topluluktan oluşan ve bu toplulukların üstünde yer alan devlet yapısına verilen isim nedir?

CEVAP- FEDERAL

 

Soru 247- Tek kişinin mutlak yönetimine ne denir?

CEVAP- MONARŞİ

 

Soru 248- Siyasal iktidarın bir kaç kişilik küçük bir grubun, bir ailenin veya sosyal bir sınıfın elinde bulunduğu yönetim şekline ne ad verilir?

CEVAP- OLİGARŞİ

 

Soru 249- Eski Türklerin dini Şamanizm'dir. Peki bu dinin din adamlarına ne isim verilir?

CEVAP- ŞAMAN

 

Soru 250- İlk Çağ'da kendi yasaları ile yönetilen bir veya bir kaç kentten oluşan devlet, kent, şehirlere ne ad verilir?

CEVAP- SİTE

 

Soru 251- Tasavvuf felsefesini benimseyen, tasavvufla ilgilenen kimseye ne denir?

CEVAP- SÛFÎ

 

Soru 252- Taş, mermer vb. gibi sert cisim üzerindeki oyma ve kabartma yazı, yazıtlara ne denir?

CEVAP- KİTABE

 

Soru 253- Tanrı'ya ve gerçeğe, akıl ve araştırma yolu ile değilde gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemciliğine ne ad verilir?

CEVAP- MİSTİSİZM

 

Soru 254- Kahramanlık ve yiğitlik konularıyla işgili olan dallara ne isim verilir?

CEVAP- EPİK

 

Soru 255- Meddah, otaoyunu, Karagöz, tiyatro gibi seyirlik anatlara ne isim verilir?

CEVAP- TEMAŞA SANATI

 

Soru 256- Orta Çağ Avrupası'nda kahraman kabul edilen kişilere ne isim verilir?

CEVAP- ŞÖVALVE

 

Soru 257- Kutsal bir yeri ziyaret etme. İslâm dininde Hac zamanı Kâbe'nin çevresini dönmek olarak adlandırılan olaya ne ad verilir?

CEVAP- TAVAF

 

Soru 258- İslâmiyette din gerçeğine akıl ve mantıkla değil, sezgi ile gönül yolundan varmayı eas tutan düşünce sistemine ne ad verilir?

CEVAP- TASAVVUF

 

Soru 259- Osmanlı Devleti'nde dini ve iktisadi özellikler taşıyan bir çeşit esnaf örgütüne verilen isim nedir?

CEVAP- LONCA

 

Soru 260- İslâm hukukunda yorumlama. Din bilginlerinin, dini bir konuda aynı düşünceye varmalarına ne isim verilir?

CEVAP- İCMA

 

Soru 261- Bir kimsenin devlet başkanlığı veya hüküdarlığını tanımaya ne isim verilir?

CEVAP- BİAT

 

Soru 262- Türklerde ölen kahramanlarının mezarlarının baş tarafına dikilen mezar taşı. Diğer bir anlamı ise; Türklerde, ölen kahramankarın öldürdükleri insan sayısın temsil eden taşa ne isim verilir?

CEVAP- BALBAL

 

(BİR KİTAP TAVSİYESİ: ''HARMAN" "YAVUZ BÜLENT BAKÎLER")

 

Soru 263- İlk yarışmada dereceye giremeyen yalnız anılmaya değer verilen ödüle ne ad verilir?

CEVAP- MANSİYON

 

Soru 264- Hilal-i Ahmer'in bugünkü adı nedir?

CEVAP- KIZILAY

 

Soru 265- Avrupa Birliği'nin dönem başkanının süresi ne kadardır?

CEVAP- 6 AY

 

Soru 266-  Bir sanat eserinin kopyası veya taklidine ne ad verilir?

CEVAP- RÖPRODÜKSİYON

 

Soru 267- Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sava ne denir?

CEVAP- DOGMA

 

Soru 268- Kur'an-ı Kerim'de inek sûresi olarak bilinen surenin Arapça adı nedir?

CEVAP- BAKARA SURESİ

 

Soru 269- Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey amaç, gaye, maksat, hedef ve ... dır?

CEVAP- EREK

 

Soru 270- Dil, din,ırk mezhep ve sınıf ayrımı yapmadan tüm halkın devlet olanaklarından (kamusal olan) eşit olarak yararlanmasıdır. Cumhuriyetçilik ve Ulusçuluk ilkelrinin zorunlu bir soncudur. Bu Atatürk ilkemiz hangisidir?

CEVAP- HALKÇILIK

 

Soru 271- Din ve evlet işlerini birbinden ayrı yürümesi. toplumsal yönüyle din- vijdan özgürlüğüdür. Bu Atatürk ilkemiz hangisidir?

CEVAP- LAİKLİK

 

Soru 272- Eski Türklerde, hükümdar soyunun Gök Tanrı tarafından olağanüstü güçlerle donatıldığına inanılan inanca ne denir?

CEVAP- KUT

 

Soru 273-  Türkiye Dünya üzerinde hangi kuzey enlemleri ve hangi doğu boylamları arasında bulunur?

CEVAP- 36-42 kuzey enlemleri, 26-45 doğu boylamları

 

Soru 274- 8850 metre yüksekliğinde dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen dağın adını hatırlayabildiniz mi?

CEVAP- EVERST

 

Soru 275- 30,365,000 km² lik yüzölçümü ile yeryüzünün ikinci büyük kıtasıdır.  Uzunluğu kuzey- güney yönünde 8000 km, genişliği doğu- batı yönünde 7400 m.dir. Bu kıtayı hatırladınız mı?

CEVAP- AFRİKA

Soru 276- Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu ilk bilen kutsal rahibin adı nedir?

CEVAP- BAHİRA

Soru 277- İngilizce'de hindi ne demektir?

CEVAP- TURKEY

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=