|marketingtr|netten para kazan|css|html|java|kod|flashsiir|pazarlama dersi|coder|beycuma|okey oyna|ttk|reklammatik|tr.gg

genel kültür soruları2

Soru 120- Yemekten ve içki çeşitlerinden anlayan, bunların tadına bakıp kanaat sahibiolabilen kişilere ne ad verilir?

CEVAP- GURME

Soru 121- Ülkemizde cumhurbaşkanının veto yetkisine sahip olmadığı yasa hangisidir?

CEVAP- GENEL BÜTÇE YASASI

 

 

Soru 122- 1905 yılına kurulan Galatasaray Futbol Klübünün ilk başkanı kimdir?

 

CEVAP- ALİ SAMİ YEN

 

Soru 123- Dünya kahve üretiminde birinci sırayı hangi ülke almaktadır?

CEVAP- BREZİLYA

 

Soru 124- ''Yahudi düşmanlığı'' diye bilinen siyasi akımın adı nedir?

CEVAP- ANTİ SEMİTİZM

 

Soru 125- Antikçağdaki adı Dardanel olan yerleşim yerinin günümüzdeki adı nedir?

CEVAP- ÇANAKKALE

 

Soru 126- İstanbul Sultanahmette bulunan ve ses özellikleriyle yani akustiği çok iyi olmasından dolayı müzik topluluklarınca konser verdikleri mekân aynı zamanda da bir kilisedir. Bu kilisenin adı nedir?

CEVAP- AYA İRİNİ

 

Soru 127- İlk uluslararası FİFA kokartlı hakemimizin adı nedir?
CEVAP-
SULHİ GARAN

 

Soru 128- Puro üretimiyle tanınan Küba'nın başkenti neresidir?

CEVAP- HAVANA

 

Soru 129- Türk Ceza Yasası hangi ülkenin ceza yasası örnek alınarak yasalaştırılmıştır?

CEVAP- İTALYA

 

Soru 130- Türk Medeni Kanunu hangi ğlenin medeni kanunu örnek alınarak yasalaştırılmıştır?

CEVAP- İSVİÇRE

 

Soru 131- Kurtuluş Savaşını anlatan ''KURTULUŞ'' adlı sinema filminin yönetmeni kimdir?
CEVAP-
ZİYA ÖZTAN

 

Soru 132- Cevat Şakir Karaağaçlı adlı şairimizin takma adı nedir?

CEVAP- HALİKARNAS BALIKÇISI

 

Soru 133- Türkiye'de kurulan ilk hidroelektirik santralinin adı nedir?

CEVAP- SARIYAR BARAJI

 

Soru 134- Ülkemizin kuzeydoğusunda dik yamaçlar üzerine kurulu bulunan, aynı zamanda Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan bir kapısıda olan ilimiz?

CEVAP- ARTVİN

 

Soru 135- Osmanlı Devletinde padişahlıktan sonra en önemli idari makam sadrazamlıktır, yani başkanlık görevidir. Osmanlı Devletinde en uzun süre sadrazamlık yapan kişi kimdir?

CEVAP- SOKULLU MEHMET PAŞA

 

Sou 136-İlk kez 1964 yılında dağıtılan Antalya ''Altın Portakal Film Festivalinde'' GURBET KUŞLARI adlı film ödül kazanmıştır. Bu filmin yönetmeni kimdir?

CEVAP- HALİT REFİĞ

 

Soru 137- Manas Destanı hangi millete aittir?

CEVAP- KIRGIZLAR

 

Soru 138- 1402 yılında yapılan ve Yıldırım Bayazid'in kaybettiği tarihi Ankara Savaşı hangi hükümdarla yapılmıştır?

CEVAP- TİMUR

 

Soru 139- Cumhuriyet ilanından sonra yapılan çalışmalardan biriside dilde yapılan değişikliklerdir. Atatürk tarafından dil ile ilgili teori geliştirilmiştir. Dil alanında yapılan bu teorinin adı nedir?

CEVAP- GÜNEŞ DİL TEORİSİ

 

Soru 140- Akdeniz'in büyük adalarından biri olan Sicilya Adası hangi ülkeye aittir?

CEVAP- İTALYA

 

Soru 141- Akdeniz'in büyük adalarından biri olan Korsika Adaso hangi ülkeye aittir?

CEVAP- FRANSA

 

Soru 142- 1911- 1922 yıllarında yapılan ve Türk- İtalya Savaşının sona ermesine sebep olan antlaşmanın adı nedir?

CEVAP- UŞİ ANTLAŞMASI

 

Soru 143- Tekfur kavramı Osmanlılar döneminde hangi milletin üst düzey yöneticilerine verilen bir isimdi?

CEVAP- BİZANS

 

Soru 144- Ülkemizde yayılan Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu kimdir?

CEVAP- YUNUS NADİ

 

Soru 145- Kaldıraç kuramını geliştiren ve mancınıklar yapan, suyun kaldırma kuvvetini keşfeden ünlü bilim adamı kimdir?

CEVAP- ARŞİMED

 

Soru 146- Almanların dünyaca ünlü destanlarının adı nedir?

CEVAP- NİBELUNGEN

 

Soru 147- Siyaha yakın koyu yeşil rengin adı nedir?

CEVAP- NEFTİ

 

Soru 148- Osmanlılarda ŞEHREMİNİ yönetici sınıfının günümüzde ki karşılığı nedir?

CEVAP- BELEDİYE BAŞKANI

 

Soru 149- Asya kıtasını Amerika kıtasından ayıran boğazın adı nedir?

CEVAP- BERİG BOĞAZI

 

Soru 150- Aziz İstanbul, Kendi Gökkubemiz adlı eserlerin sahibi olan şairimiz 1884- 1958 yılları arasında yaşamıştır. Türk şiirinin önde gelen isimlerinden olan bu şairimizi hatırladınız mı?

CEVAP- YAHYA KEMAL BEYATLI

 

Soru 151- 1941 yılında doğan ünlü piyanistimiz, çocuk yaşlarda görülen yeteneği üzerine, çıkarılan özel bir yasa ile devlet tarafından 1948 yılında Fransa'ya gönderilmiştir. Bu piyanistimizin adını hatırladınız mı?

CEVAP- İDİL BİRET

 

Soru 152- Dünya Sağlık Örgütü'nün kısa adı nedir?

CEVAP- WHO

 

Soru 153- Birleşmiş Milletler Örgütü'nün kısa adı nedir?

CEVAP- UNO

 

Soru 154- Uluslararası Para Fonunun kısa adı nedir?

CEVAP- IMF

 

Soru 155- Uluslararası Çalışma Örgütünün kısa adı nedir?

CEVAP- ILO

 

Soru 156-Bolşevizmin kurucusu sayılan ünlü Rus liderin adı nedir?

CEVAP- LENİN

 

Soru 157- 1753 yılında Londra'da kurulan müze, dünyanın en zengin müzeerindendir. Tarihi bir çok eserin sergilendiği bu müzenin adı nedir?

CEVAP- BRITİSH MUSEUM

 

Soru 158- Buhara hangi ülkenin başkentidir?

CEVAP- ÖZBEKİSTAN

 

Soru 159- Kuğu Gölü adlı operanın da bestecisi olan ünlü Rus bestekârının adı nedir?

CEVAP- ÇAYKOVSKİ

 

Soru 160- 18. ve 19. yy arasına yaşamış bir hal ozanıdır. Torolarda yaşayan göçebe Türkmenlern Avşar boyundandır. Çukurova ve Orta Anadolu'da gezgin olarak yaşamıştır. ''Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.'' dizei o günden bu güne pek çok eylemin belgesi olarak kullanılmaktadır. Bu halk ozanımızı tanıdınız mı?

CEVAP- DADALOĞLU

Soru 161- ''Düşünüyorum o halde varım'' sözü hangi filozofa aittir?

CEVAP- DESCARTES

 

Soru 162- Divan-i Lügatüt- Türk, adlı Türk diliyle ilgili ansiklopedik sözlüklüktür. Türkçe'nin Arapça kadar zengin olduğunu kanıtlamak için  1072- 1074 yılları arasında Arapça olarak yazıldı. Bu tarihi eserin sahibi kimdir?

CEVAP- KAŞGARLI MAHMUT

 

Soru 163- Doğanın, toplumun ve düşüncenin kendi içinde ki karşıtların çatışması ve sürekli devinimleriyle değişime uğraması, delişme sürecine ne ad verilir?

CEVAP- DİYALEKTİK

 

Soru 164- Don Kişot  hangi İspanyol yazarın romanı ve romana adını veren roman kahramanıdır?

CEVAP- CERVANTES

 

Soru 165- Mai ve Siyah adlı romanın yazarını tanıdınız mı?

CEVAP- HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

 

Soru 166- Orhun kitabelerinden daha eski olduğu rivayet olunan ve Sibirya'da bulunan Türkçe kitabelerinin adı nedir?

CEVAP- YENİSEY YAZITLARI

 

Soru 167- İlk Nobel Edebiyat ödülünü kazanan Fransız yazarın adı nedir? (1901 yılında)

CEVAP- SULLY PURUDHOMME

 

Soru 168- ''Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

                      eteklerinde bir güneş rengi yığın yaprak

                      ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak.

                      Sular sarardı... Yüzün perde perde olmakta,

                      Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.''

Adlı kıtanın şairi olan edebiyatçımız Bağdat'ta dünyaya gelmiştir. Kimdir bu ''Merdiven'' şiirinin şairi?

CEVAP- AHMET HAŞİM

 

Soru 169- TÜBİTAK diye bildiğimiz kurumumuzun açılımı nedir?

CEVAP- Türkiye Bilimler ve Tekik Araştırma Kurumu

 

Soru 170- Kiralık Konak, Yaban, Sodom ve Gomore, Milli Savaş Hikayeleri adlı eserlerin sahibi olan yazarımız kimdir?

CEVAP- YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

 

Soru 171- 1918 yılında doğan öykü ve roman yazarımız, gazetecimiz. 1936 yılında Konya Lisesi'ni bitirdi. Milliyet, Tercüman, Yeni İstanbul gazetelerinde yazı işleri müdürlüğü ve yazarlık yapmıştır. Öyküleri arasında; Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yok'tur; En bilinen romanı ise Küçük Ağa'dır. Bu yazarımızı tanıyabiliniz mi?

CEVAP- TARIK BUĞRA

 

Soru 173- Türkiye, 2008 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için ülke olarak milli ir politika yürüttüyse de başarılı olamamıştır. 2008 olimpiyatları hangi ülkede ve başkentinde düzenlenecektir?

CEVAP- ÇİN- PEKİN

 

Soru 174- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en uzun süreyle cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiren kişi kimdir?

CEVAP- ATATÜRK

 

Soru 175- Osmanlılarda Müslüman olmayan ahaliden alınan verginin adı nedir?

CEVAP- CİZYE

 

Soru 176- Eski Mısır krallarına ne isim verilirdi?

CEVAP- FİRAVUN

 

Soru 177- Keban, Atatürk ve Karakaya barajları hangi ırmağamızın üzerine inşa edilmiştir?

CEVAP- FIRAT NEHRİ

 

Soru 178- Fatih Gökmen yönetiminde 1911 yılında çalışmalarına başlayan Kandilli Rasathanesi 1982 yılında bir üniversiteye bağlanarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü adı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu enstitü hangi üniversitenin bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir?

CEVAP- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

 

Soru 179- Para basılmasına ve savaş ilanına ülkemizin hangi kurumu karar vermektedir?

CEVAP- TBMM

 

Soru 180- Pediatri hangi hastalıkları inceleyen bilim dalıdır?

CEVAP- ÇOCUK HASTALIKLARI

 

Soru 181- Ortaçağ İngiltere'sinde zenginlerden alıp fakirlere vermesiyle ün salmış halk kahramanının adı nedir?

CEVAP- ROBİN HOOD

 

Soru 182- Tarihimizin en öneml klasik eserlerinden birisi olan ve bir ahlâk/ öğüt kitabı olan ''Hakikatler Eşiği'' anlamına gelen Edip Ahmet'in eserinin adı nedir?

CEVAP- ATABETÜL HAKAYIK

 

Soru 183- Sumo güreşlerinde bir güreşçinin ulaşabileceği en yüksek derece hangisidir?

CEVAP- YOKURUZO

 

Soru 184- 1982 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi hangi ilimizi sınırları içerisindedir?

CEVAP- ANTALYA

 

Soru 185- Moskova,Rusya'nın başkenti olmasıa rağmen Moskovakadar meşhur olan meydanı ülkenin uzun tarhi geçmişini yansıtmakla beraber önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu ünlü meydanın adı nedir?

CEVAP- KIZILMEYDAN

 

Soru 186- Uzay bilimleriyle uğraşmak için bina edimiş ve özel cihazlarla donatılmış olan gözlem evlerine ne isim verilir?

CEVAP- RASATHANE

 

Soru 187- Kurtuluş Savaşımızın önemli ücadelelerinin yaşandığı bir şehirdir. 4- 11 Eylül 1919 tarihlerinde düzenlenen Ulusal Kongre bu ilde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı şehri olmakla beraber aynı zamanda bir Selçuklu şehri de olan bu Anadolu kentimizin adı nedir?

CEVAP- SİVAS

 

Soru 189-Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında yerine kimi vekil bırakmak zorundadır?

CEVAP- TBMM- MECLİS BAŞKANI

 

Soru 190- Trakya bölgemizde bulunan en uzun sıra dağların adı nedir?

CEVAP- ISTIRANCA

 

Soru 191- Yurdumuzun kuzeydoğusunda bulunan Trabzon ilinin Maçka ilçesine 18 km. uzaklıkta bulunan kayalara oyularak inşa edilmiş olan bir tarihi manastırdır. M.S. 474 yılında yapılmış olan bu manastırın freskleri yurt dışına kaçırılmıştır. Bu manastırın adı nedir?

CEVAP- SÜMELA

 

Soru 192- Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeden birisidir. İslam'a giren yedinci kişidir. İslam adına ilk ok atan kişi olduğu da rivayet edilmiştir. Asab-ı Güzin'in büyüklerinden olan bu sahabe kimdir?

CEVAP- SA'D BİN EBİ VAKKAS

 

Soru 193- Merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlarından Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ilginç bir hukuki yargılama sonucunda idam edilmişlerdir. Bu büyük devlet adamları nerede edilmişlerdir.?

CEVAP- YASSIADA

 

Soru 194- Kırkpınar güreşleri hangi ilimizde yapılmaktadır?

CEVAP- EDİRNE

 

Soru 195- Doğu Karadeniz bölgesini Doğu Anadolu bölgesine bağlayan geçidin adı nedir?

CEVAP- ZİGANA

 

Soru 196- Tarihte ''Karun Hazineleri'' diye bilinen hazinenin sahibi kral hangi ülkenin kralıydı?

CEVAP- LİDYALILAR

 

Soru 197- Yıldırım Bayazid'e ''Yıldırım'' lakabı hangi savaştan sonra verilmiştir?

CEVAP- NİĞBOLU

 

Soru 198- Balıkesir'e bağlı olan şifalı kaplıcalar hangi ilçe sınırlarındadır?

CEVAP- GÖNEN

 

Soru 199- 1984 yılında fırlatıldıktan iki dakika sonra inflak ederek, altı astronot ile bir öğretmenin ölümüyle sonuçlanan uzay mekiğinin adı nedir?

CEVAP- CHALLENER

 

Soru 200- 1977 yılında İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturarak uzun yıllar o makamda kalmış ve kendisine ''Demir Leydi'' lakabı verilmiştir. Kimdir bu İngiltere başbakanı?

CEVAP- MARGARET THACHER

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=